Regler i Plasseringsturnering
📕

Regler i Plasseringsturnering

Ta også en titt på det generelle regelverket for turneringer på Master Blaster og Regler i Bedriftsligaen Counter-Strike
 

§ 1. Innledende

§ 1.1.1 Overordnet Dette reglement gjelder Plasseringsturneringene i Bedriftsligaen Counter-Strike: Global Offensive, arrangert av Master Blaster. Bedriftsligaen Counter-Strike Seriespill, Bedriftsligaen CS Light og Bedriftsligaen Sjakk har egne regler basert på andre formater.
Disse finner du her:
Hjelpesenter for Bedriftsligaen
Hjelpesenter for Bedriftsligaen
 

§ 2. Forberedelser - Før kampen

§ 2.1.1 Oppmøte Det er ønskelig at spillere møter opp i god tid før kampstart og får gjennomført veto-prosessen som starter 19:45. Da sørger man for at man får spilt kampen til oppstart tid. Lagkapteiner skal gjennomføre veto for å velge hvilke(t) kart som skal spilles via plattformen app.masterblaster.gg
 

§ 3. Ingame - Under kampen

§ 3.1.1 Disconnect Skulle en spiller være så uheldig å miste internett, PCen skrus av eller lignende vil kampen bli kunne satt på pause i opp til 10 minutter per spiller. Skulle spilleren være forhindret av å returnere står laget fritt til å disponere en spiller som står oppført som innbytter, jf. § 5.4.1.
§ 3.2.1 Trener Det vil være tillatt med trener både online og offline. Her er kravene:
 • Trener har kun tilgang på samme informasjon som spillerne.
 • Trener må være registrert på laget.
§ 3.3.1 Agent Skins For å opprettholde så god integritet som mulig skal ingen bruke Agent Skins under noen omstendigheter. Dette er et krav som følger av at noen Agent Skins er vanskeligere å se under forskjellige omstendigheter på forskjellige kart.
 

§ 4. Generelle konkurranseregler

§ 4.1.1 Kampstart Når veto-prosessen er gjennomført vil deltagerne motta informasjon for å koble til spill-tjeneren, og kampen starter når alle deltakerne har koblet til, og én deltaker fra hvert lag har benyttet !ready-kommandoen i spillets chat.
Deltakerne har ansvar for at all nødvendig programvare er klargjort, nedlastet og oppdatert, samt at alt nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart til bruk.
 
§ 4.2.1 Dialog med arrangør og admin Det er deltagerens eget ansvar å ta kontakt med arrangør eller adminstratorer hvis det oppstår noen problemer før, under eller etter en kamp. Lagkapteiner har et spesielt ansvar rundt å organisere laget og å holde kontakt ved behov med arrangører og adminstratorer
 
§ 4.3.1 Flytting av oppsatte kamper I Plasseringsturneringene vil det ikke være mulig å flytte noen av kampene sine. Disse spilles fortløpende på oppsatt tid, til og med siste runde.
 

§ 5. Formater

§ 5.1.1 Oppsett Seriespill:
 • Accelerated Swiss
 • Best av 1
Sluttspill:
 • Nei
Oppsett: 5 mot 5, med forhåndsregistrerte innbyttere
Modus: Bomb Defusal
 
§ 5.2.1 Active Map Pool Vi benytter oss av de offisielle kartene og spillereglene til Valve og Counter-Strike: Global Offensive. Det betyr at om det skjer endringer før sesongstart så følger vi de. Skulle det komme en stor oppdatering som forandrer spillet vesentlig, så spilles kampene ut sesongen med samme oppsett som fra start. Mindre oppdateringer trer i kraft med umiddelbar virkning. Kartene som gjelder fra starten, og ut sesongen:
 • Ancient
 • Anubis
 • Inferno
 • Mirage
 • Nuke
 • Overpass
 • Vertigo
§ 5.2.2 Kartvalg: Valve Active Duty Map Pool Kartvalgmetode (veto):
 • Ved Bo1: Ban, Ban, Ban, Ban, Ban, Ban, Play (Decider)
Sidevalg ved best-av-1 avgjøres med knivrunde.
Runder: Best av 25 (MR12) uten overtid, jf. § 5.3.1.
 
§ 5.3.1 Overtid Nytt for plasseringsturneringer i CS2 er at det ikke spilles overtid. Det første laget som vinner 13 runder vinner kampen. Overtid spilles med maks runder 1 (MR1). De som vinner første runden i Overtime av plasseringsturneringen vinner kampen. Instillinger for overtid er som følger:
 • mp_maxrounds 1
 • mp_startmoney 5700
 
§ 5.4.1 Pauser Det legges til rette for pauser i løpet av kampene.
Det er kun tillatt med taktiske og tekniske pauser;
 • Skriv “!pause” for å initiere taktisk pause. Maks opptil 10 minutter per kamp.
 • Tekniske pauser: Hvert lag kan benytte seg av tekniske pauser. Ved bruk skal grunnen oppgis i chat. Pausen kan ikke benyttes i mer enn 10 minutter totalt, med mindre begge lag har avtalt noe annet. Skriv “!tech” for teknisk pause. For å starte kampen igjen må én (1) spiller fra hvert lag skrive “!unpause”.
Ved misbruk av pauser kan enkeltspillere eller laget bli rapportert. Dette kan resultere i idømt tap i aktuell kamp, trekk i poeng, diskvalifisering fra konkurranser, eller i ytterste fall utestengelse fra plattformen.
 

§ 6. Juksing, Cheats og Scripts

§ 6.1.1 Ved mistanke om juks Ved mistanke om juks kan enkeltspillere og lag bli rapportert. Master Blaster har tilgang til opptak av kamper og kan analysere disse ved behov. Det samme gjelder ved opptak som spillerne selv har i besittelse. Deltagere som spiller på Master Blaster sin plattform kan bli bedt om å ta opptak av kampene sine. Dette vil fremkomme tydelig ved behov. Arrangør og admins avgjør veien videre etter rapporteringer og analyse. Eventuelt vil det være dommere oppnevnt til konkurransen og de vil i å så fall ha avgjørende makt.
 
§ 6.2.1 Konsekvensen av juks Hvis mistanken om juks stemmer kan enkeltspillere og lag bli diskvalifisert fra konkurranser, trukket i poeng og i ytterste fall utestengt fra plattformen.
 
§ 6.3.1 Former for juks § 6.3.2 Cheats Alle former for cheats er forbudt. Er du usikker på om noe regnes som cheat, ta kontakt med arrangør eller admintrator. Eksempler på cheats:
 • Aimbot
 • Wallhack
 • Spinbot
 • Hardware hacks
 • Alle former for programvare som gir en urettferdig fordel i spillet
 
§ 6.3.3 Scripts Følgende scripts er tillatt:
 • Buy
 • Jumpthrow
 • Demo
Følgende scripts er forbudt:
 • Stop shoot scripts
 • Center view scripts
 • Turn scripts
 • No recoil scripts
 • Burst fire scripts
 • Rate changers
 • FPS scripts
 • Anti-flash scripts
 • Bunny-hop scripts
 • Stop sound scripts
§ 6.3.4 Overlays Bruk av overlays som erstatning for crosshair er forbudt. Alle in-game overlays, både de som er integrert i spillet, og øvrige overlays er forbudt.
 • cl_showpos 1 (skal ikke brukes som erstatning for crosshair)
 • cl_showfps 1 (skal ikke brukes som erstatning for crosshair)
 • netgraph 0/1 (skal ikke brukes som erstatning for crosshair)
§ 6.3.5 Annen form for juks Andre faktorer som anses som juks:
 • Boosting igjennom vegger, tak, bakke og andre åpenbare utnyttelser av kart som ikke er tiltenkt.
 • Desarmere bomben gjennom tak, vegger, objekter og lignende. Plante bomben på steder der den ikke kan desarmeres.
 • “Pixel walks”.
 • Bruke “kill”-kommandoen i konsoll for å forkorte en runde.
 • Modifiserte filer som gir en urettferdig fordel i spillet.