Regler for Bedriftsligaen Counter-Strike
📕

Regler for Bedriftsligaen Counter-Strike

Ta også en titt på det generelle regelverket for turneringer på plattformen
 

§ 1. Innledende

§ 1.1.1 Overordnet Dette reglement gjelder Bedriftsligaen Counter-Strike, arrangert av Master Blaster. Bedriftsligaen Light og Bedriftsligaen Sjakk har egne regler basert på andre formater.
Disse finner du her:
Hjelpesenter for Bedriftsligaen
Hjelpesenter for Bedriftsligaen
 

§ 2. Forberedelser - Før kampen

§ 2.1.1 Oppmøte Det er ønskelig at spillere møter opp i god tid før kampstart og får gjennomført veto-prosessen som starter 19:45. Da sørger man for at man får spilt kampen til oppstart tid. Lagkapteiner skal gjennomføre veto for å velge hvilke(t) kart som skal spilles via plattformen app.bedriftsligaen.no
 

§ 3. Ingame - Under kampen

§ 3.1.1 Disconnect Skulle en spiller være så uheldig å miste internett, PCen skrus av eller lignende vil kampen bli kunne satt på pause i opp til 10 minutter per spiller. Skulle spilleren være forhindret av å returnere står laget fritt til å disponere en spiller som står oppført som innbytter, jf. § 5.4.1.
§ 3.2.1 Trener Det vil være tillatt med trener både online og offline. Her er kravene:
 • Trener har kun tilgang på samme informasjon som spillerne.
 • Trener må være registrert på laget.
§ 3.3.1 Agent Skins For å opprettholde så god integritet som mulig skal ingen bruke Agent Skins under noen omstendigheter. Dette er et krav som følger av at noen Agent Skins er vanskeligere å se under forskjellige omstendigheter på forskjellige kart. Kravet oppløses om begge lagene ikke har noe problem ved bruk av Agent Skins.
 

§ 4. Generelle konkurranseregler

§ 4.1.1 Kampstart Når veto-prosessen er gjennomført vil deltagerne motta informasjon for å koble til spill-tjeneren, og kampen starter når alle deltakerne har koblet til, og én deltaker fra hvert lag har benyttet !ready-kommandoen i spillets chat.
Deltakerne har ansvar for at all nødvendig programvare er klargjort, nedlastet og oppdatert, samt at alt nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart til bruk.
 
§ 4.2.1 Dialog med arrangør og admin Det er deltagerens eget ansvar å ta kontakt med arrangør eller adminstratorer hvis det oppstår noen problemer før, under eller etter en kamp. Lagkapteiner har et spesielt ansvar rundt å organisere laget og å holde kontakt ved behov med arrangører og adminstratorer
 
§ 4.3.1 Flytting av oppsatte kamper Et lag har anledning til å flytte ordinært oppsatt kamp ved å avtale direkte med motstander-laget, gjerne ved å kontakte lagkaptein på Bedriftsligaen sin Discord-server. Ordinært oppsatt spilltidspunkt vil alltid være gjeldende dersom man ikke kommer til enighet om flytting, og lag som ikke møter vil tape kampen på walkover.
 1. For kamper som ikke skal sendes: Det er ikke anledning til å flytte en kamp senere enn 24 timer før start, med mindre motstanderlaget går med på dette. Ved konflikter, kontakt en administrator på Discord.
 
§ 4.3.2 Flytting av kamper som skal direktesendes Dersom man ønsker å flytte en kamp som er planlagt å direktesendes på Twitch:
 1. Laget som ønsker å flytte kampen må kontakte en administrator og laget de skal spille mot på Discord med forespørsel om dette.
 1. Lag som flytter kamper som har sending har ingen garanti for å få sendte kamper senere i sesongen. Jo tidligere det meldes ønske om flytting, jo høyere sannsynlighet er det for å få sendt kampen på en ny dato.
 
§ 4.4.1 Bytte lag når du har byttet jobb For mer informasjon, se Informasjon om Overgangsvinduet. Kort oppsummert: Begynner du i en ny bedrift som også deltar i Bedriftsligaen Counter-Strike, ønsker vi selvfølgelig at du skal kunne fortsette å spille videre.
 
§ 4.4.2 Låne spillere mellom divisjoner og lag i samme bedrift. For mer informasjon, se
👥
Spille på flere lag i samme organisasjon - CS
Det er lov å låne opp til 2 spillere per runde på tvers av lag i samme organisasjon så lenge spilleren(e) ikke blir hentet i fra en høyere divisjon enn den man er i selv.
 
§ 4.5.1 Sluttspill-kvalifiserte spillere For å kunne delta i sluttspillet må man fylle et av disse kravene: - Spilt minst 2 runder i løpet av sesongen. Spiller man i en bedrift med flere lag, kvalifiserer man til innlån på tvers av lagene, så lenge man fyller kravene for dette. - 6 kart totalt i gruppespillet Dette gjør vi for å sikre konkurranseintegriteten i Bedriftsligaen, samtidig som vi opprettholder fleksibiliteten man trenger som bedriftslag.

§ 5. Formater

§ 5.1.1 Oppsett Seriespill: Gruppespill
 • Round Robin
 • Best av 3
Sluttspill: Playoff-bracket
 • Single Elimination Bracket
 • Best av 3
Oppsett: 5 mot 5, med forhåndsregistrerte innbyttere
Modus: Bomb Defusal
 
§ 5.2.1 Valve Active Duty Map Pool Vi benytter oss av de offisielle kartene og spillereglene til Valve og Counter-Strike. Det betyr at om det skjer endringer før sesongstart så følger vi de. Skulle det komme en stor oppdatering som forandrer spillet vesentlig, så spilles kampene ut sesongen med samme oppsett som fra start. Mindre oppdateringer trer i kraft med umiddelbar virkning. Kartene som gjelder fra starten, og ut sesongen:
 • Ancient
 • Anubis
 • Inferno
 • Mirage
 • Nuke
 • Overpass
 • Vertigo
§ 5.2.2 Kartvalg: Veto § 5.2.3.1 Kartvalgmetode i Seriespill (veto):
 • Ved Bo2: Ban, Ban, Ban, Ban, Pick, Pick, Left out
 • Ved Bo3: Ban, Ban, Pick, Pick, Ban, Ban, Decider
Sidevalg ved best-av-1 avgjøres med knivrunde. Sidevalg ved best-av-2 på motstanders kartvalg. Sidevalg ved best-av-3 på motstanders kartvalg. Sidevalg ved kniverunde ved Decider.
Runder: Best av 30 (MR15) med standard overtid, jf. § 5.3.1.
 
§ 5.2.3.2 Kartvalgmetode i Sluttspill (veto):
 • Laget med høyest seed bestemmer om de vil være Team A eller Team B for å banne/vrake kart først. Vi følger ikke Valve sitt offisielle regelverk på veto.
 • Team A - Ban
 • Team B - Ban
 • Team A - Pick
 • Team B - Pick
 • Team A - Ban
 • Team B - Ban
 • Decider
Sidevalg ved best-av-3 på motstanders kartvalg. Sidevalg ved kniverunde ved Decider.
Runder: Best av 30 (MR15) med standard overtid, jf. § 5.3.1.
 
 
§ 5.3.1 Overtid Overtid spilles med maks runder 3 (MR3). Instillinger for overtid er som følger:
 • mp_maxrounds 6
 • mp_startmoney 10000
Lagene fortsetter å spille til et lag har vunnet.
 
§ 5.4.1 Pause under kampen Det legges til rette for pauser i løpet av og mellom kamper.
Det er kun tillatt med taktiske og tekniske pauser;
 • Skriv “!pause” for å initiere taktisk pause. Maks opptil 10 minutter per kamp.
 • Tekniske pauser: Hvert lag kan benytte seg av tekniske pauser. Ved bruk skal grunnen oppgis i chat. Pausen kan ikke benyttes i mer enn 10 minutter totalt, med mindre begge lag har avtalt noe annet. Skriv “!tech” for teknisk pause. For å starte kampen igjen må én (1) spiller fra hvert lag skrive “!unpause”.
Ved misbruk av pauser kan enkeltspillere eller laget bli rapportert. Dette kan resultere i idømt tap i aktuell kamp, trekk i poeng, diskvalifisering fra konkurranser, eller i ytterste fall utestengelse fra plattformen.
 
§ 5.5.1 Pause mellom kart For å unngå lange pauser mellom kartene og muligheten til å holde rundene så forutsigbar som mulig setter vi krav om at det maks er 10 minutter mellom kartene. Det betyr at 10 minutter etter et lag har vunnet første kart, skal ha trykket !ready. Dette er ekstra viktig når det kommer til kamper som streames.
Trenger dere mer enn 10 minutter? Avtal mellom hverandre, si fra tidlig i warmup på kart 2, og send melding til den som kommenterer kampen deres på discord og gi en heads up.
 

§ 6. Juksing, Cheats og Scripts

§ 6.1.1 Ved mistanke om juks Ved mistanke om juks kan enkeltspillere og lag bli rapportert. Master Blaster har tilgang til opptak av kamper og kan analysere disse ved behov. Det samme gjelder ved opptak som spillerne selv har i besittelse. Deltagere som spiller på Master Blaster sin plattform kan bli bedt om å ta opptak av kampene sine. Dette vil fremkomme tydelig ved behov. Arrangør og admins avgjør veien videre etter rapporteringer og analyse. Eventuelt vil det være dommere oppnevnt til konkurransen og de vil i å så fall ha avgjørende makt.
 
§ 6.2.1 Konsekvensen av juks Hvis mistanken om juks stemmer kan enkeltspillere og lag bli diskvalifisert fra konkurranser, trukket i poeng og i ytterste fall utestengt fra plattformen.
 
§ 6.3.1 Former for juks § 6.3.2 Cheats Alle former for cheats er forbudt. Er du usikker på om noe regnes som cheat, ta kontakt med arrangør eller admintrator. Eksempler på cheats:
 • Aimbot
 • Wallhack
 • Spinbot
 • Hardware hacks
 • Alle former for programvare som gir en urettferdig fordel i spillet
 
§ 6.3.3 Scripts Følgende scripts er tillatt:
 • Buy
 • Jumpthrow
 • Demo
Følgende scripts er forbudt:
 • Stop shoot scripts
 • Center view scripts
 • Turn scripts
 • No recoil scripts
 • Burst fire scripts
 • Rate changers
 • FPS scripts
 • Anti-flash scripts
 • Bunny-hop scripts
 • Stop sound scripts
§ 6.3.4 Overlays Bruk av overlays som erstatning for crosshair er forbudt. Alle in-game overlays, både de som er integrert i spillet, og øvrige overlays er forbudt.
 • cl_showpos 1 (skal ikke brukes som erstatning for crosshair)
 • cl_showfps 1 (skal ikke brukes som erstatning for crosshair)
 • netgraph 0/1 (skal ikke brukes som erstatning for crosshair)
§ 6.3.5 Annen form for juks Andre faktorer som anses som juks:
 • Boosting igjennom vegger, tak, bakke og andre åpenbare utnyttelser av kart som ikke er tiltenkt.
 • Desarmere bomben gjennom tak, vegger, objekter og lignende. Plante bomben på steder der den ikke kan desarmeres.
 • “Pixel walks”.
 • Bruke “kill”-kommandoen i konsoll for å forkorte en runde.
 • Modifiserte filer som gir en urettferdig fordel i spillet.