Regler for Bedriftsligaen League of Legends
📕

Regler for Bedriftsligaen League of Legends

Ta også en titt på det generelle regelverket for turneringer på plattformen.
 

§ 1. Innledende

§ 1.1.1 Overordnet Dette reglement gjelder Bedriftsligaen Counter-Strike, arrangert av Master Blaster. Bedriftsligaen Light og Bedriftsligaen Sjakk har egne regler basert på andre formater.
Disse finner du her:
Hjelpesenter for Bedriftsligaen
Hjelpesenter for Bedriftsligaen
 

§ 2. Forberedelser - Før kampen

§ 2.1.1 Oppmøte Det er ønskelig at spillere møter opp i god tid før kampstart og får opprettet/kommet seg inn i lobby. Da sørger man for at man får spilt kampen til oppstart tid.
 

§ 3. Ingame - Under kampen

§ 3.1.1 Disconnect Skulle en spiller være så uheldig å miste internett, PCen skrus av eller lignende vil kampen bli kunne satt på pause i opp til 10 minutter per spiller. Skulle spilleren være forhindret av å returnere står laget fritt til å disponere en spiller som står oppført som innbytter, jf. § 6.1.1.
 
§ 3.2.1 Trener Det vil være tillatt med trener både online og offline. Her er kravene:
 • Trener har kun tilgang på samme informasjon som spillerne.
 • Trener må være registrert på laget.
§ 3.3.1 Skins For å opprettholde så god integritet som mulig skal man ikke bruke skins som gir fordeler i kampen. Dette er skins’a man ikke får lov å bruke under turneringene.
 
§ 3.4.1 Forfeits/FF/Surrender Kamper som sendes på twitch skal ikke forfeites eller surrendres.
 

§ 4. Generelle konkurranseregler

§ 4.1.1 Kampstart Deltakerne har ansvar for at all nødvendig programvare er klargjort, nedlastet og oppdatert, samt at alt nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart til bruk.
 
§ 4.2.1 Dialog med arrangør og admin
Det er deltagerens eget ansvar å ta kontakt med arrangør eller adminstratorer hvis det oppstår noen problemer før, under eller etter en kamp. Lagkapteiner har et spesielt ansvar rundt å organisere laget og å holde kontakt ved behov med arrangører og adminstratorer
 
§ 4.3.1 Flytting av oppsatte kamper
Et lag har anledning til å flytte ordinært oppsatt kamp ved å avtale direkte med motstander-laget, gjerne ved å kontakte lagkaptein på Bedriftsligaen sin Discord-server. Ordinært oppsatt spilltidspunkt vil alltid være gjeldende dersom man ikke kommer til enighet om flytting, og lag som ikke møter vil tape kampen på walkover.
 1. For kamper som ikke skal sendes: Det er ikke anledning til å flytte en kamp senere enn 24 timer før start, med mindre motstanderlaget går med på dette. Ved konflikter, kontakt en administrator på Discord.
 
§ 4.3.2 Flytting av kamper som skal direktesendes
Dersom man ønsker å flytte en kamp som er planlagt å direktesendes på Twitch:
 1. Laget som ønsker å flytte kampen må kontakte en administrator og laget de skal spille mot på Discord med forespørsel om dette.
 1. Lag som flytter kamper som har sending har ingen garanti for å få sendte kamper senere i sesongen. Jo tidligere det meldes ønske om flytting, jo høyere sannsynlighet er det for å få sendt kampen på en ny dato.
 
§ 4.4.1 Bytte lag når du har byttet jobb
For mer informasjon, se Informasjon om Overgangsvinduet. Kort oppsummert: Begynner du i en ny bedrift som også deltar i Bedriftsligaen Counter-Strike, ønsker vi selvfølgelig at du skal kunne fortsette å spille videre.
 
§ 4.4.2 Låne spillere mellom divisjoner og lag i samme bedrift.
For mer informasjon, se
👥
Spille på flere lag i samme organisasjon - LoL
Det er lov å låne opp til 2 spillere per runde på tvers av lag i samme organisasjon så lenge spilleren(e) ikke blir hentet i fra en høyere divisjon enn den man er i selv.
 
§ 4.5.1 Sluttspill-kvalifiserte spillere
For å kunne delta i sluttspillet må man fylle et disse kravene: - Spilt minst 2 runder i løpet av sesongen. Spiller man i en bedrift med flere lag, kvalifiserer man til innlån på tvers av lagene, så lenge man fyller kravene for dette. - 4 kart totalt i gruppespillet Dette gjør vi for å sikre konkurranseintegriteten i Bedriftsligaen, samtidig som vi opprettholder fleksibiliteten man trenger som bedriftslag.

§ 5. Formater

§ 5.1.1 Oppsett
Modus: Tournament Draft Kart: Summoners Rift Seriespill: Gruppespill
 • Round Robin
 • Best av 3
Sluttspill: Playoff-bracket
 • Single Elimination Bracket
 • Best av 3
Oppsett: 5 mot 5, med forhåndsregistrerte innbyttere
 
§ 5.1.2 Sidevalg
I seriespillet starter hjemmelaget på Red Side med mindre annet avtales på kampsiden senest 24 timer før kampstart.
 
§ 5.2.1 Picks and Bans
Picks and Bans foregår slik. Phase 1 Blue Side starter med å Banne. Ban, Ban, Ban, Ban, Ban, Ban Blue Side starter med å Picke Pick, Pick, Pick, Pick, Pick, Pick Phase 2 Ban, Ban, Ban, Ban Pick, Pick, Pick, Pick Ferdig - Kampen starter
§ 5.2.2 Placeholders av Champions
Picks and Bans skal foregå via klienten. Skulle man mangle en champion som skal byttes til neste spiller i draft skal man kommunisere dette med motstander i chat. Eksempel kan være at man skal picke Samira, men ikke har den championen, da kan man velge Annie som placeholder, så restartes champ select etter alle har valgt champion, så velger man det man skal etterpå.
 
§ 5.2.3 Champion-release
Champions som blir sluppet under ligaspill kan ikke spilles før det har gått 7 dager siden release, akak 7 dager karantene slik at man blir kjent med Champen.
 
§ 5.2.4 Feilvalg av Champions
Skulle man velge feil Champion i pick/ban skal man si fra så fort som mulig til motstanderlaget for å kunne starte på nytt. Ved uenigheter kontaktes administrator. § 5.2.5 Feilvalg av Summoner Spells
Ved enkelte tilfeller kan man starte kampen på nytt om man har valgt feil summoner spells eller runes som gjør at kampen er “garantert” seier for ene laget. Eksempler kan være mangel av Smite på jungler, eller Cleanse istedenfor TP i toplane. Dette skal kordineres med motstander og administrator så fort som mulig. Å spille en slik kamp er ingen nytte for noen av lagene.
 

§ 6. Teknisk

§ 6.1.1 Pause under kampen
Det legges til rette for pauser i løpet av og mellom kamper.
Det er kun tillatt med taktiske og tekniske pauser;
 • Skriv “/pause” for å initiere taktisk pause. Maks opptil 10 minutter per kamp.
 • Tekniske pauser: Hvert lag kan benytte seg av tekniske pauser. Ved bruk skal grunnen oppgis i chat. Pausen kan ikke benyttes i mer enn 10 minutter totalt, med mindre begge lag har avtalt noe annet. Skriv “!tech” for teknisk pause. For å starte kampen igjen må én (1) spiller fra hvert lag skrive “/unpause”.
Ved misbruk av pauser kan enkeltspillere eller laget bli rapportert. Dette kan resultere i idømt tap i aktuell kamp, trekk i poeng, diskvalifisering fra konkurranser, eller i ytterste fall utestengelse fra plattformen.
 
§ 6.1.2 Pause mellom kart
For å unngå lange pauser mellom kartene og muligheten til å holde rundene så forutsigbar som mulig setter vi krav om at det maks er 10 minutter mellom kartene. Det betyr at 10 minutter etter et lag har vunnet første kart, skal ha trykket !ready. Dette er ekstra viktig når det kommer til kamper som streames.
Trenger dere mer enn 10 minutter? Avtal mellom hverandre, si fra tidlig i warmup på kart 2, og send melding til den som kommenterer kampen deres på discord og gi en heads up.
 
§ 6.1.3 Problemer under kampen
Skulle en spiller ha problemer under kampen, eller miste internett, eller andre problemer oppstå kan man starte kampen på nytt om ledelsen ikke er blitt for stor til det ene laget. Det er ingen begrensninger på hvor lenge kampen har blitt spilt for at dette skal skje, og avgjøres ved skjønn. Skulle man ikke kunne fullføre kampen 4v5 for eksempel, kan man velge å gi walkover og begynne neste game med innbytter.
 

§ 7. Juksing, Cheats og Scripts

§ 7.1.1 Ved mistanke om juks
Ved mistanke om juks kan enkeltspillere og lag bli rapportert. Master Blaster har tilgang til opptak av kamper og kan analysere disse ved behov. Det samme gjelder ved opptak som spillerne selv har i besittelse. Deltagere som spiller på Master Blaster sin plattform kan bli bedt om å ta opptak av kampene sine. Dette vil fremkomme tydelig ved behov. Arrangør og admins avgjør veien videre etter rapporteringer og analyse. Eventuelt vil det være dommere oppnevnt til konkurransen og de vil i å så fall ha avgjørende makt.
 
§ 7.2.1 Konsekvensen av juks
Hvis mistanken om juks stemmer kan enkeltspillere og lag bli diskvalifisert fra konkurranser, trukket i poeng og i ytterste fall utestengt fra plattformen.
 
§ 7.3.1 Former for juks § 7.3.2 Cheats
Alle former for cheats er forbudt. Er du usikker på om noe regnes som cheat, ta kontakt med arrangør eller admintrator. Eksempler på cheats:
 • Scripts
 • Wallhack
 • Hardware hacks
 • Alle former for programvare som gir en urettferdig fordel i spillet
§ 7.3.4 Overlays
Bruk av overlays som gir informasjon man ikke skal ha tilgang til er ikke lov å bruke under kampen.
Overlays vi tillater:
 • Blitz.gg
 • Porofessor
 • op.gg
§ 7.3.5 Annen form for juks Andre faktorer som anses som juks:
 • Bug-abuses og script-bugs som item actives.
 • Ingame bugs