🔁

Flytting av kamper - LoL

 
Det kan hende man har behov for å flytte kampen sin bort fra ordinær spilledag. Dette går i de aller fleste tilfeller helt fint for motstanderne, og man klarer å finne et nytt tidspunkt.
Merk at vi nå har innført nye regler for flytting av kamp:
 
💡
§ 4.3.1 Flytting av oppsatte kamper Et lag har anledning til å flytte ordinært oppsatt kamp ved å avtale direkte med motstander-laget, gjerne ved å kontakte lagkaptein via Bedriftsligaen sin discord server. Ordinært oppsatt spilltidspunkt vil alltid være gjeldende dersom man ikke kommer til enighet om flytting, og lag som ikke møter vil tape kampen på walkover.
 1. For kamper som ikke skal sendes; det er ikke anledning til å flytte en kamp senere enn 24 timer før start, med mindre motstanderlaget går med på dette. Ved konflikter, kontakt en administrator på discord.
 
§ 4.3.2 Flytting av kamper som skal Streames Dersom man ønsker å flytte en kamp som er planlagt å sende på twitch:
 1. Laget som ønsker å flytte kampen må kontakte en administrator og laget de skal spille mot på discord med forespørsel om dette.
 1. Lag som flytter kamper som har sending har ingen garanti for å få sendte kamper senere i sesongen. Jo tidligere det meldes ønske om flytting, jo høyere sannsynlighet er det for å få sendt kampen på en ny dato.
 

Vi anbefaler alle å gjøre det på denne måten:

 
 1. Start med å kontakte den som er lagleder på laget man skal møte i kampen man ønsker å flytte. Det er enklest å gjøre dette ved å åpne bedriftsliga discord server, og se på medlemslisten til høyre. Send en privat melding og spør om det går greit å flytte kamp.
 1. Etter man har blitt enig om nytt tidspunkt, gå til app.masterblaster.gg og finn den aktuelle kampen under “My Match schedule”, eller direkte via turneringslobby. Til høyre for kampen er det 3 prikker man kan klikke på:
  1. notion image
    
 1. Klikk så “Reschedule Match”:
  1. notion image
 
 1. Sett tidspunktet man har blitt enige om i dialogen, og klikk “Suggest” og “Confirm”:
  1. notion image
 
 1. Lagadministratorer i motstanderlaget skal nå få en e-post, samt en notifikasjon på dette. Under “My match schedule” skal man også få en “request” lagt til på siden av kampen slik:
  1. notion image
    
 1. Klikk på denne, og aksepter og bekreft tidspunktet. Kampendato skal nå være endret:
  1. notion image
   notion image